Τις νέες δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται η δημοσίευση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων σε ΦΕΚ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου «σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικών πιέσεων το υπουργείο αυξάνει κατά 20% τα Τμήματα Ένταξης και κατά 8 % τα Ειδικά Σχολεία. Συγκεκριμένα ο τελικός αριθμός των Τμημάτων Ένταξης που ιδρύονται και θα λειτουργήσουν το 2016-17 πέραν των υπαρχόντων είναι 531. Επίσης, ιδρύονται 23 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 12 Λυκειακές Τάξεις στα υπάρχοντα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά το υπάρχον δίκτυο των δομών Ειδικής Εκπαίδευσης και παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και ένταξης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κατάλληλο γι' αυτούς εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε όλες τις περιοχές της χώρας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας:

Μετά από 8 χρόνια απραξίας και αδιαφορίας για τις συσσωρευμένες και αυξανόμενες ανάγκες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το Υπουργείο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης νέων δομών μαθησιακής υποστήριξης και αποδεικνύει για άλλη μια φορά την έμπρακτη υποστήριξη στην αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης και συνολικά της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου.

Πιο συγκεκριμένα:

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

 • 61 Τμήματα Ένταξης σε Νηπιαγωγεία
 • 344 Τμήματα Ένταξης σε Δημοτικά

Ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης σε Γυμνάσια

 • 126 Τμήματα Ένταξης σε Γυμνάσια

Ιδρύονται Επαγγελματικά Γυμνάσια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 • Επαγγελματικά Γυμνάσια: 9
 • ΕΕΕΕΚ: 5

Ιδρύσεις Ειδικών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

 • Ειδικά Νηπιαγωγεία:3
 • Ειδικά Δημοτικά:6

Μετατροπές Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων

Μετατρέπονται 31 ΤΕΕ ως εξής:

 • 4 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια
 • 5 Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια
 • 22 Επαγγελματικά Γυμνάσια

Ιδρύονται Λυκειακές Τάξεις

 • Σε 12 Επαγγελματικά Γυμνάσια ιδρύονται Λυκειακές Τάξεις

Προάγονται

 • Προάγονται: 26 Δημοτικά

Συγχωνεύσεις- υποβιβασμοί – καταργήσεις

 • Συγχωνεύονται 4 Ειδικά Νηπιαγωγεία
 • Υποβιβάζονται 3 Ειδικά Δημοτικά
 • Καταργούνται 3 Ειδικά Δημοτικά και 1 Ειδικό Νηπιαγωγείο

Συγχωνεύσεις - καταργήσεις στην ΠΕ

 • Συγχωνεύονται 24 Τμήματα Ένταξης
 • Καταργούνται 7 Τμήματα Ένταξης σε Δημοτικά
 • Καταργούνται 6 Τμήματα Ένταξης σε Νηπιαγωγεία
 • Μετονομασίες - καταργήσεις στη ΔΕ
 • Μετονομάζονται 2 Τμήματα Ένταξης
 • Καταργείται 1 Τμήμα Ένταξης