Σε 57.309 ανέρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στις δομές φιλοξενίας ανά την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης, αυτή τη στιγμή στους χώρους φιλοξενίας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται 10.462 πρόσφυγες, στη Βόρεια Ελλάδα 19.893 άτομα και στην κεντρική Ελλάδα 2.4462 πρόσφυγες.

Την ίδια ώρα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα κέντρα φιλοξενίας στην Αττική ανέρχονται σε 9.866 και στη Νότια Ελλάδα σε 242.