Σε 57.375 ανέρχονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης, στις δομές φιλοξενίας των νησιών του ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται 10.519 πρόσφυγες, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα φιλοξενούνται 19.614 άτομα.

Στα κέντρα φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας βρίσκονται 2.459 πρόσφυγες, στην Αττική φιλοξενούνται 9.897 άτομα και στη Νότια Ελλάδα 242.