Απόλυση, ύστερα από 12 μήνες μισθωτής εφεδρείας, στη διάρκεια του οποίου θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού, προβλέπει για το πλεονάζον προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων και φορέων το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο που πρόκειται να υπογράψει η κυβέρνηση με την τρόικα. Σύμφωνα με την Καθημερινή, την απόλυση θα αποφύγουν μόνο όσοι μεταταγούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσουν την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η μετάταξη θα σημαίνει αυτόματα και προσαρμογή του μισθού στα δεδομένα της καινούριας θέσης.

Αναλυτικότερα, νέα οργανογράμματα στα υπουργεία, χρήση της τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση και θέσπιση μερικής απασχόλησης σε εθελοντική βάση, μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών κι εργασιακής έφεδρείας στο δημόσιο είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που καλείται να εφαρμόσει στο νέο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο υπουργός, κ. Δημ. Ρέππας.

Όπως τόνισε και ο ίδιος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, εξετάζεται συνολικά η οργάνωση και διάρθρωση των υπουργείων, με στόχο την δημιουργία ενός συνεκτικού, επιτελικού κι ευέλικτου κράτους και τη μείωση του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο.

Ο κ. Ρέππας εξήγγειλε την παροχή κινήτρων στους άξιους υπαλλήλους, καθώς οι προαγωγές τους θα συνδέονται με την αξιολόγησή τους, η οποία θα προκύπτει από τις επιδόσεις τους σε γραπτούς διαγωνισμούς και προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ τόνισε ότι οι αποδοχές τους θα συνδέονται με την παραγωγικότητά τους.

Πέρα από τις αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης - και συντονιστής της κυβερνητικής επιτροπής - ανακοίνωσε την θέσπιση μερικής απασχόλησης σε εθελοντική βάση, καθώς και της δυνατότηας λήψης μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών, με δικαίωμα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Ρέππας σημείωσε ότι προωθείται το ενιαίο μισθολόγιο, αλλά και ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας με καταβολή μέρους του μισθού, με στόχο την εξυγίανση προβληματικών οργανισμών και την ομαλή μετάβαση των εργαζομένων είτε σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου είτε στον ιδιωτικό τομέα.Πηγή: Καθημερινή-Το Βήμα