Τα γραφεία του ασφαλιστικού τους φορέα, ΟΑΠ-ΔΕΗ, στην περιοχή του Τάλως, του Ηρακλείου, κατέλαβαν συμβολικά για δύο ώρες σήμερα το πρωί, μικρή ομάδα από συνταξιούχους και εργαζόμενους της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Η κατάληψη έγινε προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους στα σχέδια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.