Το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα έχει προχωρήσει το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στην ανακοίνωση και πρόσληψη των πρώτων εκατοντάδων νοσηλευτών, τραυματιοφορέων του ΕΚΑΒ και παραϊατρικού προσωπικού οι οποίοι θα στελεχώσουν Νοσοκομεία του ΕΣΥ και Κέντρα Υγείας και Πρόνοιας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με το αίτημα του Υπουργείου Υγείας ​που απεστάλη στις αρχές Αυγούστου στο ΑΣΕΠ ζητείται η πρόσληψη 1660 μονίμων στο χώρο της Υγείας για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Από τον αριθμό αυτό οι 1538 κατηγορίας Υ.Ε-ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ θα καλυφθούν με τη διαδικασία της αναπλήρωσης από κυλιόμενους πίνακες επιλαχόντων των διαγωνισμών 4Κ και 5Κ που διεξήχθησαν πέρυσι από το ΑΣΕΠ.

Για όσες ειδικότητες δεν περιλαμβάνονταν στους περυσινούς διαγωνισμούς 4Κ και 5Κ θα εκδοθεί ξεχωριστή προκήρυξη από το ΑΣΕΠ με το σύστημα των μορίων.

Ενα μέρος από τις 1660 προσλήψεις που αντιστοιχούν σε 122 οργανικές θέσεις θα καταληφθούν σε Νοσοκομεία, ΕΟΦ και ΕΚΑΒ από ΑμεΑ μέσω του ΟΑΕΔ. 

Την ίδια ώρα με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ήδη εγκριθεί η κάλυψη επιπλέον 1200 θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με κύριο στόχο τη στελέχωση ,σε συνεργασία με τις Υγιειονομικές Περιφέρειες, κενών θέσεων προσωπικού σε Νοσοκομεία της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στα οποία υπάρχουν τεράστια κενά ενώ ταυτόχρονο έχει αυξηθεί ο φόρτος των περιστατικών για εξετάσεις και νοσηλεία ασθενών.

Τέλος στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνεται,μετά την κάλυψη σημαντικού θέσεων γιατρών και νοσηλευτών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας οι οποίες έγιναν μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ η επιπλέον πρόσληψη 757 γιατρών για την κάλυψη θέσεων σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.