Στις 11 Ιουλίου 2016 η Εκπαιδευτική Εταιρεία ON LINE Ο.Ε. είναι επίσημα ο πρώτος ελληνικός διαπιστευμένος φορέας από την Εθνική Εξεταστική Επιτροπή στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία – NEBOSH.

Η NEBOSH είναι φορέας εγκεκριμένος από την Αρχή Διαπίστευσης της Σκωτίας και διαθέτει πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων του Ιδρύματος Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (IOSH) και το Ινστιτούτο Διαχείρισης Ύδατος και Περιβάλλοντος.

Η ON LINE O.E. πλέον παρέχει το Διεθνές Γενικό Πιστοποιητικό Υγείας και Ασφάλειας στο χώρος Εργασίας, μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 84 ωρών στο οποίο διδάσκουν εισηγητές πιστοποιημένοι από τη NEBOSH.