Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν για το 2015 τα οικονομικά της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς εμφάνισε αρνητικό -1,5 εκατ. ευρώ ενώ πλήρωσε 3,5 εκατ. ευρώ σε φόρους για ακίνητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Συγκεκριμένα κατά τη διήμερη Σύνοδο εξετάστηκαν μεταξύ άλλων τα οικονομικά στοιχεία και σύμφωνα με αυτά τα έσοδα για το 2015 ανήλθαν σε 8.937.238,39 ευρώ και τα έξοδα σε 10.468.737,54 ευρώ. Επομένως προκύπτει διαφορά χρήσεως: - 1.531.499,15 ευρώ.

Μάλιστα η Εκκλησία σημειώνει ότι συνολικά για την πληρωμή φόρων δαπανήθηκαν 3.436.438,01 ευρώ.

Ειδικότερα για τον ΕΝΦΙΑ δαπανήθηκαν 2.756.992,39 ευρώ, για φόρο επί μισθωμάτων 137.608,71 ευρώ και για το έκτακτο ειδικό τέλος δομημένων επιφανειών 91.624,28 ευρώ.