Ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας δίνουν τα δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ για 13.000 άνεργους νέους.

Συγκεκριμένα, τα δύο προγράμματα απευθύνονται σε νέους 18-24 ετών, οι οποίοι μέσω αυτών μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ΚΟΙΝΣΕΠ.

Τα προγράμματα αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης των δύο προγραμμάτων, περιλαμβάνονται στις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 8/2016 και Νο 9/2016 που έχουν αναρτηθεί στο portal του ΟΑΕΔ.