Σε ανθυγιεινή εστία για εργαζόμενους και επισκέπτες είχαν μετατρέψει το κοιμητήριο του "Κόκκινου Μύλου" στη Φιλαδέλφεια Αττικής οι υπεύθυνοι του κοιμητηρίου κατά παράβαση του κανονισμού, σύμφωνα με επιτόπια αυτοψία που διενήργησαν οι επόπτες υγείας.

Η υπόθεση, για την οποία συνέταξε σχετική έκθεση το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αφορά την μη νόμιμη και κατά παράβαση του κανονισμού εκταφή και ανακομιδή λειψάνων (για νεκρούς που δεν υπήρξε ανταπόκριση από συγγενείς) και τοποθέτησή τους σε πλαστικούς σάκους που στη συνέχεια τοποθετούνταν σε κλειστούς χώρους του κοιμητηρίου.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας αναζητώντας χώρους για αποθήκες στο κοιμητήριο ανακάλυψαν την ύπαρξη δεκάδων αποθηκευμένων πλαστικών σάκων με λείψανα εκταφών και παρατεταγμένων οστεοκιβωτίων σε 2 κλειστούς χώρους του κοιμητηρίου αντί να έχουν καταλήξει σε τάφους αδιαλύτων, στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήριο του κοιμητηρίου.

Μετά τη διαπίστωση αυτή και την παρέμβαση των εποπτών υγείας η δημοτική αρχή κατέθεσε κατά των υπευθύνων του κοιμητηρίου μηνυτήρια αναφορά για παράβαση υγιειονομικών διατάξεων,οικονομικού οφέλους και περιύβριση νεκρών ενώ η έκθεση των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης εστάλη στον εισαγγελέα.

Η έκθεση των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης