Αύξηση της απασχόλησης 6% σε ένα χρόνο κατέγραψε το ΙΚΑ συγκρίνοντας τα στοιχεία των ασφαλισμένων τον Δεκέμβρη του 2015 έναντι του Δεκεμβρίου του 2014. 

Συγκεκριμένα ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,10% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 5,90%. Αυξητικό, αλλά σαφώς μικρότερο, είναι το πρόσημο και στη σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, τον Νοέμβρη δηλαδή του 2015.  

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,08% με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 9,90% τον Δεκέμβρη του 2015 έναντι του Δεκεμβρίου του 2014. Την ίδια στιγμή, στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,48% ενώ ο μέσος μισθός κατά 3,16%.  

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι 39,26 έτη. Το 21,45% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 54,40% έως 39 ετών. Επίσης 74,39% των ασφαλισμένων είναι 25 έως 49 ετών και 16,46% από 50 έως 64 ετών. Ο αριθμός των ασφαλισμένων ανήλθε τον Δεκέμβρη σε 1.798.103 εκ των οποίων 1.757.605 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 40.498 σε οικοδομοτεχνικά έργα. 

Για τους ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,80€ και ο μέσος μισθός σε 1.204,70€, ενώ στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,70€ και σε 412,05€.