Τα πάνω-κάτω έρχονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, ύστερα από την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει και θέματα που άπτονται των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, με τους δασκάλους, τους καθηγητές και τους μαθητές να είναι αντιμέτωποι με ένα νέο τοπίο, λίγες ημέρες πριν από το «πρώτο κουδούνι».

Ειδικότερα, οι διατάξεις του νομοσχεδίου φέρνουν αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, όσο και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών τους, με σχολάρχες να εξαπολύουν επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο ηια «μαύρη μέρα για την ελληνική εκπαίδευση».

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα νιώθουν πλέον πιο σίγουροι για τη θέση τους -μετά τις σχετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν- καθώς εάν παρέλθει μία διετία από την πρόσληψή τους και δεν καταγγελθεί η σύμβαση από τους σχολάρχες, τότε οι συμβάσεις τους θα μετατρέπονται αυτομάτως σε αορίστου χρόνου και θα μπορούν να απολύονται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που αλλάζει και αφορά όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των ιδιωτικών σχολείων (δασκάλους, καθηγητές και μαθητές) είναι οι πρόσθετες δράσεις που παρέχουν οι σχολικές μονάδες, όπως την ενισχυτική διδασκαλία, την πρόσθετη διδακτική στήριξη, τις ξένες γλώσσες, αθλήματα κ.λπ. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα να καθορίζει το κάθε σχολείο ανώτατο όριο στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες (στο λύκειο στα δημόσια σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα ανέρχεται σε 35 ώρες).

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να παρεκκλίνουν από το ωρολόγιο πρόγραμμα προσφέροντας στους μαθητές κάθε είδους προαιρετική σχολική δράση που δεν προβλέπεται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση όμως να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολάρχες είναι υποχρεωμένοι εφεξής να δηλώνουν όλες τις πρόσθετες σχολικές δράσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς επίσης τον αριθμό των τμημάτων που συγκροτούνται, τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν καθώς και των διδασκόντων που θα εργάζονται σε αυτά. Επισημαίνεται μάλιστα ότι με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε, δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα δημοτικά, δηλαδή οι διδάσκοντες θα πρέπει έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με τους σχολάρχες, καθώς υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά τους ζητείται να προσλάβουν για κάποιες πρόσθετες δράσεις, όπως για παράδειγμα μπαλέτο, σκάκι, τένις κ.λπ., κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων και όχι κάποιους προπονητές-γυμναστές εγνωσμένης αξίας.

Τι ισχύει για τις απολύσεις

Οσον αφορά στο θέμα των απολύσεων, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τα εξής: Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται, συνάπτουν αρχικά σύμβαση ορισμένου χρόνου η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής υπηρεσιών και λήγει την 31η Αυγούστου του δευτέρου έτους από την πρόσληψή τους. Κατά τη λήξη της διετίας, ο ιδιοκτήτης του σχολείου μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:

• Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη - εκπαιδευτικού.
• Κατάργηση σχολείων
• Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή, είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία και μηδενίζεται το ωράριό τους.
• Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών

Επιπλέον, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να απολυθούν λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου, με επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το αντίστοιχο πειθαρχικό συμβούλιο, αν υπάρξει ανεπάρκεια ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον εκθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προχώρησε σε μία νομοτεχνική βελτίωση, που αφορά στις καταγγελίες των συμβάσεων.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προέβλεπε ότι εφεξής σε περιπτώσεις απολύσεων, το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιβεβαιώνει εάν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως, διαπιστώνει εάν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και εισηγείται σχετικά με την απόλυση στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύμφωνη με την εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το υπουργείο Παιδείας όμως, αποφάσισε να εντάξει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν το σχολικό έτος 2015-2016.

Σχολάρχες: Μαύρη ημέρα για την ιδιωτική εκπαίδευση

«Μαύρη ημέρα για την ιδιωτική εκπαίδευση» χαρακτήρισε τη χθεσινή ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΣ), με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΙΣ χαρακτηρίζει «ανάλγητο, καταστροφικό και αντικοινωνικό έργο» τις κινήσεις του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη και προσθέτει:

Η νομοθετική ρύθμιση του κ. Φίλη για την Ιδιωτική Εκπαίδευση, δεν έρχεται, όπως διατείνεται, να βάλει τάξη σε κάποιο καθεστώς μαύρης εργασίας. Αντίθετα, οι ενδελεχείς έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στις επιχειρήσεις, αναδεικνύουν τα ιδιωτικά σχολεία σε "πρωταθλητές της νομιμότητας", καταρρίπτοντας πλήρως τα ψεύδη της ΟΙΕΛΕ και του κ. Φίλη.

Ο ΣΙΣ επισημαίνει ότι η ηγεσία του υπουργείου, «αντί να βελτιώσει το επίπεδο των δημόσιων σχολείων, επιχειρεί να διαλύσει τα ιδιωτικά ώστε να μην υπάρχει μέτρο σύγκρισης, απαγορεύει να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς τους και να διατηρούν τους καλύτερους εκπαιδευτικούς στο προσωπικό τους και ακόμη απαγορεύει στα ιδιωτικά σχολεία να προσφέρουν στους μαθητές τους φροντιστηριακές ώρες στα βασικά μαθήματα και στις ξένες γλώσσες».

Παράλληλα, σημειώνει ότι με τις προβλεπόμενες αλλαγές, αφαιρείται η δυνατότητα από τα ιδιωτικά σχολεία να καλύπτουν βασικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους και των γονιών τους και οδηγεί «με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία περίπου 3.000 εκπαιδευτικούς, γραμματείς, οδηγούς, συνοδούς, φύλακες, καθαρίστριες κ.λπ.».

ΟΙΕΛΕ: Τα ιδιωτικά σχολεία παρεμποδίζουν τους ελέγχους

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) καταγγέλλει τα ιδιωτικά σχολεία ότι παρεμποδίζουν τους ελέγχους της πολιτείας και ότι προχωρούν σε μαζικές απολύσεις.

«Οι περισσότεροι έλεγχοι που επιχειρήθηκαν να γίνουν από την πλευρά της πολιτείας στα σχολεία έχουν παρεμποδιστεί από μπάρες που δεν ανοίγουν, security που εμποδίζουν την είσοδο σε οποιονδήποτε ελεγκτή, θυρωρούς και γραμματείες που εσκεμμένα καθυστερούν τους ελεγκτές μέχρι να κρυφτούν οι παρανομίες», επισημαίνει μεταξύ άλλων.

Επίσης, η ΟΙΕΛΕ κατήγγειλε ότι τις τελευταίες ημέρες έγιναν μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών σε γνωστά ιδιωτικά σχολεία.