Έκτακτα μέτρα στήριξης για ορισμένα λαχανικά λόγω της κρίσης που παρουσιάστηκε εξαιτίας του βακτηρίου Escherichia coli (e-coli) ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πρόκειται για πρόγραμμα χορήγησης ενίσχυσης παραγωγών οπωροκηπευτικών με σκοπό την απόσυρση από την αγορά και την καταστροφή λαχανικών και κηπευτικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της κατ’ εξαίρεση αυτής ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με υπόδειγμα και οδηγίες που θα τους χορηγηθούν από την παραπάνω υπηρεσία.

Hμερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 30η Ιουνίου 2011.