Αύξηση κατά 442 άτομα σημειώθηκε στον αριθμό των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, πέντε από τα οποία διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο πρόγραμμμα χρηματοδότησης από ευρωπαικά ταμεία( έχουν ενταχθεί δε 8.596 έναντι 8.154 την προηγούμενη εβδομάδα.

 Στη Λέσβο διαμένουν 4.926 έναντι 4.429 ατόμων την περασμένη εβδομάδα.

Στη Σάμο διαμένουν 816 έναντι 881, στη Χίο 1.150 έναντι 1.300, στη Λέρο 621 έναντι 624 και στην Κω 1083 έναντι 920 την προηγούμενη εβδομάδα.

Συνολικά, στις 43 δομές φιλοξενίας που διαχειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις φιλοξενούνται 33.480 πρόσφυγες - μετάναστες έναντι 33.562 την προηγούμενη εβδομάδα. Την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων - μεταναστών έχουν αναλάβει 36 γιατροί και 21 νοσηλευτές, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται και περιοδική κάλυψη με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. παιδίατροι, γυναικολόγοι, ψυχίατροι).