Μείωση 1,1% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τοµέα υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης το β΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριµήνου 2015, έναντι αύξησης 8,6% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2015 προς το 2014.

Ο ίδιος δείκτης, το β΄ τρίμηνο 2016 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 125,7% έναντι αύξησης 102,7% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2015, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης περιλαμβάνει τις οµάδες «Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα», «Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής», «Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα οχήµατα», «Άλλα καταλύµατα», «∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης», «Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης» και «∆ραστηριότητες παροχής ποτών».