Το αργότερο έως το τέλος του χρόνου το ΑΣΕΠ αναμένεται να προχωρήσει στη έκδοση τριών προκηρύξεων για την κάλυψη 960 θέσεων προσωπικού αορίστου χρόνου όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών και ειδικοτήτων σε ΕΛ.ΤΑ.ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Ειδικότερα για τα ΕΛΤΑ και μετά από 10 χρόνια, θα προκηρυχθούν 510 θέσεις αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων (ταχυδρόμοι-διανομείς, υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης, διοικητικοί υπάλληλοι, οδηγοί, διακομιστές κλπ), για την ΕΥΔΑΠ 300 θέσεις αορίστου χρόνου όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (εργάτες,ηλεκτρολόγοι,καταμετρητές,οικονομικοί,πολιτικοί μηχανικοί κλπ) και για την ΕΥΑΘ 150 θέσεις μονίμων υπαλλήλων.