Αύξηση της τάξεως του 3,22% παρουσίασαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι σε 117.042 άτομα, εκ των οποίων το 39,5% είναι άνδρες και το 60,5% γυναίκες σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, αναζητούντων εργασία, αυξήθηκε κατά 5,98% σε 896.562 άτομα, ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, μη αναζητούντων εργασία, σημείωσε πτώση κατά 39,65% σε 77.024 άτομα.

Μεταξύ των αναζητούντων εργασία, το 63,57% είναι γυναίκες και το 53,15% είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών.

Όσον αφορά τους μη αναζητούντες εργασία, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 63,11% και των μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών) στο 34,37%.