Αναρτήθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το υπουργείο Ναυτιλίας για τη ναύλωση πλοίου που θα βοηθήσει στην έκτακτη φιλοξενία και σίτιση προσφύγων έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στο hot spot της Μόριας στη Λέσβο.

Σύμφωνα με το υπουργείο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 20/09/2016 και ώρα 21.30. Η Σύμβαση θα αφορά στην χρονική περίοδο από 21/09/2016 έως 21/10/2016 με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα μήνα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό το πλοίο θα φτάσει στη Μυτιλήνη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που έχουν προκύψει σε σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας, αν κριθεί σκόπιμο από τους αρμόδιους φορείς.