Υπέρβαση 12.000.000 εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο του ΕΟΠΠΥ σύμφωνα με τον Πρόεδρο του οργανισμού Σωτήρη Μπερσίμη.

Σύμφωνα με τα όσο υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ, οι υπερβάσεις αυτές αφορούν δαπάνες για επιθέματα καθότι γιατροί από διάφορα μέρη της Ελλάδας συνταγογράφησαν σε διαφορετικούς ασθενείς προσκομίζοντας την ίδια φωτογραφία.

Ο κ. Μπερσίμης επισήμανε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην μετατροπή του Οργανισμού από «παθητικό» σε δυναμικό ελεγκτικό μηχανισμό, για ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και έλεγχο του κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών.

Ανακοίνωσε ακόμη πως μέσω των νέων συμβάσεων του Οργανισμού με τους γιατρούς θα βελτιωθεί η χωροταξική κατανομή των συμβεβλημένων επαγγελματιών υγείας.

Παράλληλα ανακοίνωσε τις άμεσες δράσεις του Οργανισμού όπως την ολοκλήρωση των Μητρώων Ασθενών, αξιοποίηση της ιατροτεχνολογίας, αναδιαμόρφωση και ενοποίηση του συστήματος rebate, ομαλοποίηση των χρηματικών ροών προς τους παρόχους, με διαφάνεια και δικαιοσύνη,  επανεξέταση και βελτίωση του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (claw back) και η δημιουργία κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία.