Η δανειοδότηση από τον λογαριασμό του ΟΑΕΕ με το ποσό των 150 εκ. ευρώ από τον ΑΚΑΓΕ αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του ταμείου και δεν σχετίζεται με την καταβολή συντάξεων των επόμενων μηνών, υποστηρίζει η διοίκηση του Ταμείου, προσθέτοντας ότι πρόκειται για συνήθη πρακτική κάθε χρόνο την ίδια περίοδο κατά την οποία τα έσοδα παρουσιάζουν μείωση.

Οι υποχρεώσεις του Ταμείου προς άλλους οργανισμούς (ΕΟΠΥΥ) φθάνουν τα 800 εκ. ευρώ, ενώ σχεδόν 1 στους 2 ασφαλισμένους είναι οφειλέτες του Ταμείου καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με συνέπεια η εισπραξιμότητα να κινείται στο 50%.

Αναλυτικά, σήμερα, από τις 701.148 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ οι 538.087 είτε είναι οφειλέτες (296.720 άτομα), είτε έχουν κάνει διακοπή και οφείλουν εισφορές στο ταμείο (241.367 άτομα). 

Έτσι μόλις 163.061 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ πληρώνουν εισφορές της τάξης των 231,5 εκατ. ευρώ το δίμηνο, αντί ποσού 454,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η διοίκηση του ΟΑΕΕ ζήτησε να λάβει το ποσό των 150 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του για το τρίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου. Όπως αναφέρουν πηγές του Ταμείου ο «δανεισμός» από το ΑΚΑΓΕ είναι μια σύνηθης πρακτική ιδιαίτερα τον μήνα Σεπτέμβριο που παραδοσιακά τα έσοδα του Ταμείου μειώνονται. «Ο ΟΑΕΕ παίρνει τα χρήματα και τα επιστρέφει τους επόμενους μήνες» εξηγούν και προσθέτουν ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τις συντάξεις, καθώς το ποσό των 280 εκατ. ευρώ που χρειάζεται για τη συνταξιοδοτική δαπάνη είναι εξασφαλισμένο.