«Φωτιές» σε Δημάρχους και Περιφερειάρχες έχει ανάψει η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία επιχειρείται να αλλάξει ο τρόπος αλλά και τα πρόσωπα που θα προΐστανται στο εξής της διοικητικής ιεραρχίας των Δήμων και Περιφερειών.

Σύμφωνα με την πρόταση οι γενικοί και εκτελεστικοί διοικητικοί γραμματείς η οι  πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι δημοτικών  επιχειρήσεων  θα επιλέγονται από τους Δημάρχους η τους Περιφερειάρχες από το Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης  που στην ουσία θα αποτελέσει τη δεξαμενή με τους αρίστους μάνατζερ του δημοσίου η  του ιδιωτικού τομέα.

Η επιλογή τους από του δημοτικούς η περιφερειακούς άρχοντες  θα γίνεται μεταξύ τριών προσώπων που θα εισηγείται το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεως αντί του απευθείας διορισμού οποιονδήποτε προσώπων που επιλέγει ο Δήμαρχος η ο Περιφερειάρχης και στις περισσότερες των περιπτώσεων αφορά δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του Στόχος της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να είναι πιο αντικειμενικά και αξιοκρατικά τα κριτήρια επιλογής  προϊσταμένων  για τη διοίκηση του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρόταση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών ωστόσο προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος αλλά και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. «Με την πρόταση αυτή, αναφέρει ο Γ.Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ, καταργείται ο θεσμός του Δημάρχου και η διοίκηση των δήμων παραδίδεται όχι στους αιρετούς εκπροσώπους της  αλλά σε μια δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία  που δεν διαθέτει καμιά λαϊκή νομιμοποίηση. Ουσιαστικά επιχειρούν να αντικαταστήσουν τη λαϊκή βούληση  με το διορισμένο γραμματέα».