Έκτακτη γενική συνέλευση συγκάλεσε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών,για την Τρίτη 4 Οκτωβρίου με θέμα την «επικείμενη παρέμβαση της Κυβέρνησης στο μισθολόγιο των δικαστών».

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας και όπως σημειώνει η Ένωση, η παρουσία όλων των διοικητικών δικαστών είναι «επιβεβλημένη» προκειμένου να εκφραστούν οι απόψεις τους αλλά και να συμμετέχουν «στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».