Φως στο κύκλωμα με τις χώρες και τα λιμάνια  μέσω των οποίων διακινούνται λαθραίως τόνοι τσιγάρων ρίχνει έκθεση του ΣΔΟΕ που δημοσιοποιεί το newpost.

Μόνο κάθε χρόνο από το λαθρεμπόριο των καπνικών προιόντων τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο φτάνουν τα 400-500 εκατ. ευρώ. Το 2015 το ΣΔΟΕ μαζί με άλλες υπηρεσίες κατάσχεσαν 634 εκατ.τεμάχια τσιγάρων με αναλογούντες φόρους και δασμούς ύψους 114 εκατ. ευρώ.

Τι αναφέρει η έκθεση

"Σε ό,τι αφορά στις μεθόδους λαθρεμπορίας στα βιομηχανοποιημένα καπνά, οι συνηθέστεροι τρόποι λαθρεμπορίας που έχουν εντοπισθεί στη χώρα μας κατά τη διακίνηση καπνικών προϊόντων, αφορούν στην πλειοψηφία τους τσιγάρα και είναι οι ακόλουθοι:

- Με την άφιξη κύρια στο λιμάνι του Πειραιά εμπορευματοκιβωτίων (containers) από λιμάνια της Μεσογείου (συνήθως από Κύπρο, Μάλτα και Αίγυπτο), από την Ουκρανία και την Κίνα, από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και από άλλες γειτονικές χώρες.

Η μέθοδος που συνήθως ακολουθείται είναι να αποστέλλονται με νόμιμο τρόπο, από ελληνική βιομηχανία, τσιγάρα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια. Στον τόπο προορισμού, τα τσιγάρα ανασυσκευάζονται και επαναποστέλλονται στη χώρα μας, αφού τοποθετηθούν στο πίσω μέρος άλλων εμπορευματοκιβωτίων, στο μπροστινό μέρος των οποίων τοποθετούνται εμπορεύματα, συνήθως μικρής αξίας, π.χ. χαρτοκιβώτια με πλαστικά προϊόντα, γυαλικά είδη, χαρτοπετσέτες κλπ, και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο που δεν προδιαθέτει τις ελληνικές τελωνειακές αρχές να ερευνήσουν το σύνολο του περιεχομένου των εμπορευματοκιβωτίων. Με αυτό τον τρόπο, και αφού δηλωθεί στο Τελωνείο εισαγωγής ότι το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων αποτελείται στο σύνολο του από είδη με χαμηλή δασμολόγηση, τα καλυμμένα τσιγάρα καταλήγουν τελικά αφορολόγητα στην εγχώρια κατανάλωση.

- Με τη λαθραία διακίνηση τσιγάρων (τρίτων χωρών) από ελεύθερη ζώνη χώρας της ΕΕ, μέσω ελεύθερης ζώνης της Ελλάδας, συνήθως τον Πειραιά, προς τρίτες χώρες ή άλλες χώρες της ΕΕ.

Στην περίπτωση αυτή τα containers εμφανίζονται στο δηλωτικό που κατατίθεται κατά την εκφόρτωσή τους στην ελεύθερη ζώνη του Πειραιά με περιεχόμενο προϊόντα μικρής αξίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι πλήρη με τσιγάρα, ή με το κανονικό τους φορτίο που είναι τσιγάρα. Τα εμπορευματοκιβώτια αυτά ή μεταφορτώνονται σε άλλα πλοία και εξάγονται σε τρίτες χώρες, απ’ όπου επανεισάγονται λαθραία με διάφορους τρόπους σε χώρες της ΕΕ (κατασκευή πλαστών εγγράφων π.χ. πιστοποιητικών Κοινοτικού χαρακτήρα Τ2L) ή διακινούνται μέσω της χώρας μας, προς άλλες χώρες της ΕΕ ή τρίτες, κυρίως όμορες, χώρες, με πιστοποιητικά Τ1 (Εξωτερική Κοινοτική Διαμετακόμιση) και διασαφήσεις εξαγωγής αντίστοιχα.

- Με εικονικές εξαγωγές: τα αντίγραφα των συνοδευτικών παραστατικών επιστρέφονται βεβαιωμένα για τις εξαγωγές των τσιγάρων, με πλαστογραφημένες τις υπογραφές των υπαλλήλων των συνοριακών Τελωνείων, ενώ τα φορτηγά που τα διακινούν παρεκκλίνοντας από το δρομολόγιο τους, τα ξεφορτώνουν συνήθως σε παράνομες αποθήκες.

- Με την τοποθέτηση των τσιγάρων σε ειδικά διασκευασμένες κρύπτες φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα από όμορες χώρες, συνήθως από Αλβανία, δηλώνονται ως κενά φορτίου.

- Με την εξαγωγή στις όμορες χώρες (Αλβανία, Σκόπια κλπ) τσιγάρων, σε πολλές περιπτώσεις πρόχειρα συσκευασμένων (σε πλαστικούς σάκους απορριμμάτων), τα οποία φορτώνονται μαζί με άλλα προϊόντα μικρής αξίας). Στην περίπτωση αυτή τα τσιγάρα τοποθετούνται στο πίσω μέρος του φορτηγού, ενώ στο μπροστινό τοποθετούνται τα άλλα εμπορεύματα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατος ο έλεγχος του συνόλου του περιεχομένου του φορτηγού από τους τελωνειακούς υπαλλήλους των συνόρων. Το αποτέλεσμα είναι τα τσιγάρα να εισάγονται λαθραία στις όμορες χώρες και στη συνέχεια να διοχετεύονται με διαφόρους τρόπους σε άλλα κράτη των Βαλκανίων ή της ΕΕ.

- Mε τη λαθραία εισαγωγή και διακίνηση στη χώρα όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων παραποιημένων (απομιμητικών) τσιγάρων, που προέρχονται κυρίως από την Κίνα."

Η έκθεση