Πρόγραμμα 2.700 υποτροφιών συνολικού ύψους άνω των 51 εκατ. ευρώ για φοιτητές ευπαθών κοινωνιών ομάδων ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «με το πρόγραμμα αυτό, 2.700 υποτροφίες θα χορηγηθούν από το ΙΚΥ για 9 μήνες, επί 4 χρόνια. Αντιστοιχούν 520 ευρώ ανά φοιτητή/ ια μηνιαίως, που σπουδάζει εκτός τόπου διαμονής και 400 ευρώ ανά φοιτητή/ια μηνιαίως, που σπουδάζει στον τόπο διαμονής».

Επίσης, δεσμεύτηκαν 21.000.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Υποστήριξη Δομών Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών/ ιών» που θα διατεθούν στα ΑΕΙ.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται εξάλλου να παραχωρηθούν κενά διαμερίσματα ιδιοκτησίας του δημοσίου σε φοιτητές/ιες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε εστίες, με βάση κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια.