Διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, έρχεται να φέρει το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου».

Τι νέο φέρνει το σχέδιο του υπουργείου Υγείας

Σε κάθε νοσοκομείο ορίζεται ως υπεύθυνος για την έγκριση της λίστας χειρουργείου και την τήρηση της διαδικασίας διαμόρφωσής της, ο αναπληρωτής διοικητής, ή όπου δεν υπάρχει, άλλο μέλος του δ.σ. το οποίο ορίζεται από το ίδιο.

Κάθε χειρουργός, μετά από την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και με βάση την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, συντάσσει γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο προσδιορίζει το βαθμό προτεραιότητας της περίπτωσης και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής, εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί η επέμβαση, καθώς και την εκτίμηση για τη διάρκεια της επέμβασης.

Το ενημερωτικό σημείωμα αυτό, συντάσσεται υποχρεωτικά από τον υπεύθυνο ιατρό, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, ώστε ενδεχομένως να απαιτηθεί μετακίνηση στη λίστα, ο υπεύθυνος γιατρός αναφέρεται σχετικά, με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση.

 Ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής:

  • Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα: Πρέπει να πραγματοποιηθεί η επέμβαση μέσα σε 1-2 εβδομάδες.
  • Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα: Πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3-4 εβδομάδες.
  • Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη: Πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 8-12 εβδομάδες.
  • Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη: Πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 εβδομάδες.
  • Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη: Πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα λιγότερο των 24 εβδομάδων.

Το εν λόγω σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του υπουργείου Υγείας έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τις 3 Οκτωβρίου και ώρα 14.00.