Με ηλεκτρονικές ταχύτητες  προσπαθεί να τρέξει τα ερχόμενα δύο χρόνια το δημόσιο ώστε να συμβαδίσει τουλάχιστον με τις προόδους που έχουν επιτύχει σε ψηφιακό επίπεδο οι προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα δόθηκε σε προδιαβούλευση το νομοθετικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα προχωρήσουν ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και στο ελληνικό δημόσιο το οποίο ακόμη κινείται με τον... αραμπά.

Έτσι στο σχέδιο νόμου για την «ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση των πολιτών» το δημόσιο θα πρέπει να διαθέτει στο διαδίκτυο τα οργανογράμματα και τις υπηρεσίες του με τέτοιο τρόπο ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τη λειτουργία τους ,και το έργο που παρέχουν στο κοινό επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται από το δημόσιο για φορολογικά, ασφαλιστικά ,κλπ ζητήματα ,ενώ το αργότερο εντός του 2017 τα έγγραφα προς τους πολίτες θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο  έχοντας ηλεκτρονική υπογραφή από μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων.