Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσκληση του ΟΑΕΔ για  την υποβολή αιτήσεων του ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Η αίτηση από τους ενδιαφερομένους θα μπορεί να κατατεθεί είτε μέσω ΚΕΠ είτε ηλεκτρονικά μέσω του e- services.

Ποιους αφορά

Το ειδικό εποχικό βοήθημα απευθύνεται σε άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε επαγγέλματα όπως αυτά του: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.