Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και εγγυημένης απασχόλησης για 23.000 ανέργους ηλικίας 29 - 64 ετών, αποφοίτους ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και άνεργους χαμηλής ειδίκευσης, σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το οποίο αναμένεται να εκδοθεί σχετική πρόσκληση μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ανασχεδιάστηκε από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου και απευθύνεται πλέον σε 7.000 επιπλέον άνεργους (23.000, έναντι 16.000 της αρχικής πρόβλεψης).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 112.000.000 ευρώ και σκοπός του είναι να βοηθήσει τους άνεργους να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες και εφόδια που απαιτούν οι κλάδοι αιχμής της ελληνικής οικονομίας, συνδυάζοντας την επαγγελματική κατάρτιση με  εγγυημένη απασχόληση.  Το πρόγραμμα αφορά κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, όπως Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Οι προβλέψεις για τους ωφελούμενους

Όσον αφορά στους ωφελούμενους, προβλέπεται: α) πρόγραμμα  θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών στους κλάδους και τις ειδικότητες και β) Συμβουλευτική υποστήριξη.

Αναλυτικά οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

*Πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.

*Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο  των προγραμμάτων  κατάρτισης.

*Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό Επίδομα αυτό ανέρχεται στα 2.600 ευρώ για κάθε άνεργο, για τη θεωρητική κατάρτιση 600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και για την πρακτική άσκηση 2000 ευρώ ανά άνεργο, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

*Μετά το πέρας του προγράμματος, θα ακολουθήσει δεύτερη δράση η οποία θα παρέχει εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών στο 50% του συνόλου των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Νέο, αναθεωρημένο πρόγραμμα

H δράση αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου και απευθύνεται σε 23.000 άνεργους κυρίως με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αλλά και σε απόφοιτους ΑΕΙ -ΤΕΙ. Πρόκειται για το αναθεωρημένο  πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, γνωστό ως voucher 29-64, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ,  το οποίο ανακλήθηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου λόγω ανεπαρκούς και μεροληπτικού σχεδιασμού.

Με τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους μήνες από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου,  το πρόγραμμα, με τον ίδιο προϋπολογισμό,  απευθύνεται σε 23.000 άνεργους και όχι σε 16.000 που προβλεπόταν αρχικώς.

"Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη βελτίωση του  βιογραφικού τους, προκειμένου να μπορούν, με αξιώσεις, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση του βιογραφικού των ανέργων θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατάρτισης τους, της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές εταιρίες αλλά και της πιστοποίησης των προσόντων τους. Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος σχεδιασμός απευθυνόταν μόνο σε 3 οικονομικούς κλάδους.

Στο  εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα και επίδομα πρακτικής, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ, ενώ με τον αρχικό σχεδιασμό θα λάμβαναν μόλις 1.600 ευρώ.

Πλέον, το πρόγραμμα προβλέπει εγγυημένη απασχόληση για έξι μήνες για το 50% των ωφελουμένων ενώ πριν υπήρχε πρόβλεψη μόνον για το 25% των ωφελουμένων", σημειώνει η αναπληρώτρια υπουργός.