Όλα είναι έτοιμα στο Μαρκόπουλο για τη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19.00 στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο.

Η ιπποδρομιακή κοινότητα και πολλοί υποψήφιοι ιδιοκτήτες – ανάμεσά τους και πολλοί νέοι – είχαν την ευκαιρία στις δύο ειδικές ημέρες παρουσίασης των 23 καθαρόαιμων που πραγματοποίησε η «Ιπποδρομίες ΑΕ», να δουν από κοντά τα άλογα και να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Ήδη, αναλυτικές πληροφορίες και οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας Horseraces.gr.

Πόλος έλξης το Μαρκόπουλο

Η «Ιπποδρομίες ΑΕ» έχοντας βάλει από τις αρχές του 2016 γερά θεμέλια για την αύξηση του ιππικού πληθυσμού και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις κούρσες, έκανε το νέο αυτό βήμα και αποκτήθηκαν από το εξωτερικό οι 23 καθαρόαιμοι ίπποι ηλικίας δύο και τριών ετών.

Η επιλογή έγινε με βάση την ηλικία, την γενεαλογική προέλευση και το αγωνιστικό τους προφίλ. Στην πλειονότητά τους έχουν ήδη αγωνιστεί στο εξωτερικό και αυτό εξασφαλίζει την ομαλή ένταξή τους στις ελληνικές ιπποδρομίες

Πρόκειται για καθαρόαιμα άλογα που ταιριάζουν στον αμμώδη στίβο του Μαρκόπουλου και λόγω του νεαρού της ηλικίας τους έχουν αγωνιστικό μέλλον. Προέρχονται τόσο από επιβήτορες με καλές επιδόσεις και απογόνους στην Ελλάδα όσο και από νέους επιβήτορες.