Βελτιωμένα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ΕΥΔΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2016, κάτι που αποδεικνύει, όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση του οργανισμού, τη συνέπεια και τη σταθερότητα που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα 154,4 εκατ. ευρώ από 151,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 1,8% (+2,7 εκατ. ευρώ) και σε συνδυασμό με το σταθερό λειτουργικό κόστος (131,9 εκατ. ευρώ.), η ΕΥΔΑΠ αύξησε το Μικτό Περιθώριο Κέρδους κατά 8,5% (+5,5 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΕΥΔΑΠ εμφάνισαν αύξηση κατά 8% (+3,2 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 43,2 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, αυξάνοντας ακολούθως και το EBITDA Margin από 26,3% το 2015 σε 28,0% το 2016.

Επίσης αύξηση κατά 29,7% (+5,5 εκατ. ευρώ) παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 24,0 από 18,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκαν στα 26,2 εκατ. ευρώ από 25,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 σημειώνοντας αύξηση κατά 3,2%.

Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 17,3 εκατ. ευρώ από 17,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,5%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σταθερό στο 11,2%.