Στην αρμοδιότητα του "Συνηγόρου του Πολίτη" περνούν πλέον οι καταγγελίες αλλά και η διερεύνηση  περιστατικών  ένστολης βίας η αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών η αλλοδαπών  ,που προέρχονται από  όργανα της Αστυνομίας, του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και του προσωπικού φύλαξης σωφρονιστικών καταστημάτων.

Την τρέχουσα η την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή σχέδιο νόμου  των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη με το οποίο ορίζεται "Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και τους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους"   ο οποίος θα υπάγεται απευθείας στον "Συνήγορο του Πολίτη" που  θα έχει ως καθήκον και αρμοδιότητα την ενδελεχή διερεύνηση και τον  καταλογισμό ευθυνών, με τη σύνταξη πορισμάτων, σε παρανομούντες και αυθαιρετούντες ενστόλους των σωμάτων  ασφαλείας η  σωφρονιστικούς υπαλλήλους χωρίς. Ειδικότερα θα επιλαμβάνεται καταγγελιών σε βάρος ενστόλων για:

  • βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
  • παράνομες εκ προθέσεως προσβολές κατά της ζωής η σωματικής
  • ακεραιότητας ,η υγείας η προσωπικής η γενετήσιας ελευθερίας.
  • παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου.
  • παράνομη και ρατσιστική συμπεριφορά.

Οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες ενστόλων θα πρέπει να υποβάλλονται από τους θιγόμενους στον "Συνήγορο του Πολίτη"   επωνύμως  και γραπτώς η μέσω πληρεξούσιου προσώπου, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή  θα μπορεί να επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως και σε περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας που  θα αναφέρονται σε δημοσιεύματα του Τύπου η τηλεοπτικές εκπομπές

Τα πορίσματα που θα συντάσσει ο "Συνήγορος του Πολίτη "σε βάρος επίορκων ενστόλων θα αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές ασφαλείας ώστε να προχωρούν  στις ενδεδειγμένες πειθαρχικές ενέργειες, Ο πρωτεύον ρόλος του "Συνηγόρου του Πολίτη' σε περιστατικά βίας η αυθαιρεσιών ενστόλων δεν θα αντικαθιστά ωστόσο τον πειθαρχικό έλεγχο από την υπηρεσία που σήμερα γίνεται μέσω του "γραφείου διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας" του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.