Τέλος στο παλαιό και κατά βάση πελατειακό σύστημα  των αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων στο Δημόσιο (μέσω κομματικών ρουσφετιών) επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το σχέδιο νόμου για τον νέο μόνιμο και καθολικό μηχανισμό κινητικότητας των υπαλλήλων που κατέθεσε για ψήφιση στη Βουλή.

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται να εφαρμοστεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα κινητικότητας-μετακίνησης υπαλλήλων που θα συνάδει με τις ανάγκες των υπηρεσιών του δημοσίου σε προσωπικό, αλλά και τις επιθυμίες υπαλλήλων για μετακίνησή και τοποθέτησή τους σε άλλο φορέα του δημοσίου.

Στόχος του νέου καθεστώτος μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων είναι η κάλυψη των κενών σε προσωπικό διαφόρων φορέων του δημοσίου σε συνδυασμό με τα νέα οργανογράμματα των οργανισμών τα οποία θα είναι έτοιμα έως το τέλος του χρόνου. 

Από 1/1/2017 με το νέο σύστημα κινητικότητας οι αποσπάσεις υπαλλήλων θα γίνονται μόνον για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες και για 1 χρόνο, με δικαίωμα μιας μόνο παράτασης. Οι μετατάξεις από φορέα σε άλλο φορέα θα διενεργούνται δύο φορές το χρόνο με βάση αιτήματα για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων από φορείς και μετά από επιθυμία των υπαλλήλων.

Κύριο ρόλο στο νέο σύστημα καθολικής κινητικότητας των υπαλλήλων θα έχει η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (αποτελούμενη από μέλη του ΑΣΕΠ ,του Ν.Σ.Κ και ανωτάτων στελεχών του δημοσίου) η οποία θα αξιολογεί και θα εγκρίνει  τα αιτήματα φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Τα αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων αλλά και οι προσφερόμενες από άλλους φορείς θέσεις θα καταγράφονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε πραγματικό χρόνο. Την επιλογή των υπαλλήλων που θα αιτούνται μετάταξης θα αναλάβει τριμελής επιτροπή υποδοχής με βάση συγκεκριμένα προαπαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες.

Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός το πολύ δύο μηνών αντί 2-3 χρόνων σήμερα  και δεν θα απαιτείται η έγκριση του φορέα στην περίπτωση που ένας υπάλληλος  του αιτηθεί μετάταξη σε άλλο φορέα(αρκεί ο φορέας να έχει καλυμμένες  κατά 50% τις οργανικές του θέσεις).

Οσοι υπάλληλοι ζητήσουν μετάταξη σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές με την υποχρέωση τριετούς παραμονής θα έχουν βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Στο νέο καθεστώς κινητικότητας θα μπορούν να συμμετέχουν μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι από Υπουργεία,ΝΠΔΔ,και ΟΤΑ με εξαίρεση τους υπαλλήλους των νοσηλευτικών μονάδων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ και τους δικαστικούς υπαλλήλους.