Απόφαση και με πολιτικό αντίκτυπο εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας που ακύρωσε ως αντισυνταγματικές και παράνομες τις αναγκαστικές παραιτήσεις, των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, τον περασμένο Μάιο.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ακύρωσαν ως αντισυνταγματικές τις αναγκαστικές παραιτήσεις του πρώην πρόεδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθανάσιου Γιαννόπουλου, του τέως αντιπρόεδρου   Ιωάννη  Γιαννάκη  και το τέως μέλους του  Δημητρίου  Μπίτα.

Όπως είχαν καταγγείλει τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, παύθηκαν από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Π.Πολάκη προκειμένου  να διορίσει 500 γιατρούς και νοσηλευτές της δικής του επιλογής, παραβιάζοντας κάθε κανόνα συνταγματικότητας και νομιμότητας.

Ακόμη, ανέφεραν ότι ο κ. Πολάκης «εξ ολοκλήρου έδρασε εξωθεσμικά και παρανόμως, καθώς καθ΄ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, με κατάλυση της δημοκρατικής νομιμότητας, παρακάμπτοντας και εν τις πράγμασι υποκαθιστώντας την αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων γιατρών» αρμόδια επιτροπή αξιολόγηση και το Δ.Σ. του Κέντρου.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (1877/2016, κ.λπ.) έκανε δεκτές τις αιτήσεις και των τριών   κρίνοντας ότι οι αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας προσκρούουν στις  διατάξεις του άρθρου 20 του Συντάγματος και στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που προβλέπουν ότι πριν την επιβολή διοικητικής ποινής πρέπει να κληθεί να εκθέσει τις απόψεις του  ο ελεγχόμενος.

πως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι πριν την έκδοση των επίμαχων αποφάσεων  με τις οποίες παύθηκαν από τα καθήκοντά τους κλήθηκαν ο τρεις να εκθέσουν τις απόψεις τους για την αποδιδόμενη σε αυτούς πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους (κάτι που οι τρεις το αρνούνται).

Η απάντηση του υπουργείου

Πηγές του υπουργείου Υγείας, ανέφεραν πως η πολιτική ηγεσία «είναι αποφασισμένη να καθαρίσει μέχρι τέλους το απόστημα του ΚΕΕΛΠΝΟ». «η πολιτική ηγεσία σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και εάν οι τεχνικοί λόγοι που διέρρευσαν σε ΜΜΕ ως σκεπτικό της απόφασης ισχύουν, τότε το υπουργείο θα κάνει όλα όσα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σταθερό στην απόφασή του», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι.