Με τη σύσταση ,σε πρώτη φάση ,240 Τοπικών Μονάδων Υγείας σε 62 αστικές περιοχές της χώρας που καλύπτουν το 25% του πληθυσμού της χώρας, το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να αλλάξει εκ βάθρων ,από του χρόνου ,την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη  που σήμερα  παρέχεται στα αστικά κέντρα κυρίως μέσω των νοσοκομείων  του ΕΣΥ και στην Περιφέρεια μέσω των Κέντρων Υγείας.

Στόχος  με τη δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας σε πόλεις και κωμοπόλεις να δοθεί έμφαση στην ολιστική φροντίδα ,την πρόληψη και την αγωγή Υγείας μεγάλου μέρους  του αστικού πληθυσμού το οποίο  κατακλύζει καθημερινώς ,σε μεγάλο ποσοστό , κατά κόρον και χωρίς ουσιαστικό λόγο νοσοκομεία του ΕΣΥ, Σύμφωνα με  μελέτες το 80% από τους επισκέπτες  που καταφεύγουν για εξετάσεις η νοσηλεία  στα νοσοκομεία του ΕΣΥ  θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί  σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας και δεν είναι απαραίτητο να προσφύγει στη δευτεροβάθμια περίθαλψη δηλαδή τα νοσοκομεία του ΕΣΥ όπου μόνο το 20% των επισκεπτών χρήζει νοσηλείας σε νοσοκομειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας ο οποίος θα αποτυπωθεί σε σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, αντί για περιορισμένες  Μονάδες Υγείας αρχικά σε 4 αστικές περιοχές αποφασίσθηκε  να επεκταθεί το πρόγραμμα υγειονομικής κάλυψης σε 62 αστικές περιοχές με τη σύσταση 240 Τοπικών Μονάδων Υγείας  που  από το 2017 θα καλύπτουν  το 25% του αστικού πληθυσμού. Με βάση το σχεδιασμό σε κάθε ένα από τα 240  Τοπικά Κέντρα  Υγείας θα αναλογούν περίπου 10.000 κάτοικοι οι οποίοι θα μπορούν να προσφεύγουν σε αυτά  για εργαστηριακές  η διαγνωστικές εξετάσεις από παθολόγους, παιδιάτρους, γενικούς, καρδιολόγους κλπ.

Οι γιατροί εκτός της διάγνωσης   θα συνταγογραφούν (όπως στα επαρχιακά Κέντρα Υγείας) και μόνον όταν παρίσταται  ανάγκη περαιτέρω διάγνωσης η νοσηλείας θα αποστέλλονται περιστατικά ασθενών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Για τη λειτουργία των 240 Τοπικών Μονάδων Υγείας αναμένεται να προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου(τριετούς διάρκειας) περίπου 3.200 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ,νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες υγείας, παραιατρικό προσωπικό κλπ,αλλά και γιατροί που σήμερα υπηρετούν στο ΠΕΔΥ με συμβάσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης εφόσον εντός ενός έτους κλείσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο. Τα Τοπικά Κέντρα Υγείας θα είναι συμβεβλημένα και με γιατρούς του ΕΟΠΠΥ, ενώ  η  χρηματοδότησή τους θα προέρχεται αρχικά από κοινοτικούς πόρους.