Στο υπουργείο Παιδείας, αρχίζει τη Δευτέρα το πρωί η συζήτηση για τη διαμόρφωση του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. Οι διαδικασίες και οι ασφαλιστικές δικλείδες για την ανάπτυξη του ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση ιδιαίτερα στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, θα είναι τα θέματα που θα συζητηθούν , όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οικονομικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και παραγωγικοί φορείς μεταξύ των οποίων, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων.