Οι γυναίκες και οι νέες ηλικίες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία δύο παλιότερων ερευνών, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, στο σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). 

Πιο συγκεκριμένα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού για το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα οποία:

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των ανέργων σε 1.112.075 άτομα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη  χρονική περίοδο.

Το ποσοστό της ανεργίας τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2016 ανήλθε στο 23,1% έναντι 24,6% του αντίστοιχου τριμήνου του 2015. Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνε ότι το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών (27,6%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (19,4%)

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στα νέα άτομα ηλικίας 15-24 ετών (49,1%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 52,5%

Το 21,6% των γυναικών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν άνεργες έναντι 12% των ανδρών συναδέλφων τους, ενώ στην κατηγορία της μέσης εκπαίδευσης οι γυναίκες με απολυτήριο λυκείου ήταν άνεργες σε ποσοστό 32% έναντι 21% των ανδρών κατόχων απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης. 

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον Αύγουστο του 2016, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των εγγεγραμμένων άνεργων ανδρών με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε στο 36,43% (δηλαδή 326.592 άτομα), ενώ οι εγγεγραμμένες άνεργες ανήλθαν σε ποσοστό 63,57% (569.970 γυναίκες).