Λόγω μη απαρτίας αναβλήθηκε  σήμερα η προγραμματισμένη γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η γενική συνέλευση  συνεκλήθη εκτάκτως  ότι μετά  τη ματαίωση της πρώτης διάσκεψης της Ολομέλειας του ΣτΕ  για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών λόγω κλίματος .,σύμφωνα με  δήλωση του Προέδρου του ΣτΕ Νίκου Σακελλαρίου. Στην  συνέχεια η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ  εξέδωσε με τη σειρά της δική της ανακοίνωση, η οποία ουσιαστικά ταυτιζόταν με την άποψη του κ. Σακελλαρίου.

 Όλα αυτά λειτούργησαν σαν ... ντόμινο  με αποτέλεσμα  οι αντιπρόεδροι του ΣτΕ Χρήστος Ράμμος και Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, να παραιτηθούν από μέλη της συνδικαλιστικής ένωσης των δικαστών του ΣτΕ.

 Μετά τις δύο αυτές παραιτήσεις συγκλήθηκε για σήμερα γενική συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρξει απαρτία και τελικά αναβλήθηκε.