Θέμα ολίγων ημερών είναι πλέον η ψήφιση από τη Βουλή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το νέο και ενιαίο σύστημα κινητικότητας (εθελοντικών μετακινήσεων και τοποθετήσεων υπαλλήλων του δημοσίου σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς) που εισάγει η Κυβέρνηση και το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το σημερινό χρονοβόρο, πελατειακό, πολυδαίδαλο και αποσπασματικό σύστημα μετατάξεων και αποσπάσεων που ισχύει στο στενό δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων Υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (εξαιρούνται το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, οι εκπαιδευτικοί, οι δικαστές και οι ένστολοι) θα διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο με έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος κινητικότητας  το 2017.

Ωστόσο για  πρώτη φορά το νέο σύστημα μετατάξεων και αποσπάσεων, για πρακτικούς λόγους, θα ξεκινήσει πιθανότατα  από τα τέλη της φετινής χρονιάς καθώς το τελευταίο 15μερο κάθε χρονιάς οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες τους και τους εποπτευόμενους φορείς, οι συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων για τους ΟΤΑ α και β βαθμού, οι επικεφαλής ΝΠΔΔ κλπ. θα πρέπει να έχουν υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (αποτελούμενη από μέλη του ΑΣΕΠ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  και ανώτατα στελέχη της διοίκησης) τα αιτήματά τους για τον αριθμό και τις ειδικότητες των υπαλλήλων που αιτούνται προς μετάταξη η απόσπαση.

Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώσουν την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για το προσωπικό που απασχολούν, τις συνταξιοδοτήσεις του έτους και τυχόν πρόσληψη νέου προσωπικού που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία αυτά αφού αξιολογηθούν θα εισαχθούν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων ώστε να αντιστοιχηθούν με προσφερόμενες από άλλους φορείς ή υπηρεσίες θέσεις εργασίας. Ο τελικός πίνακας προσφερόμενων και αιτούμενων θέσεων ανά υπηρεσία ή φορέα  θα αναρτάται στο διαδίκτυο και σε ιστοσελίδα του Υπουργείου κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι για απόσπαση ή μετάταξη υπάλληλοι για μια από τις προσφερόμενες θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν εντός 15μερου την αίτησή τους αναγράφοντας τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, την προϋπηρεσία τους κλπ.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από την υπηρεσία υποδοχής η οποία και θα μοριοδοτεί την κάθε αίτηση με βάση συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Στις 15 Μαΐου η υπηρεσία υποδοχής και μετά από διαδικασία που θα διαρκεί 5 μήνες, θα εκδίδει τις αποφάσεις της  για τους "επιτυχόντες", προς απόσπαση ή μετάταξη, υπαλλήλους ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνει  την υπηρεσία προέλευσης αλλά και την νέα υπηρεσία μετακίνησής τους. Αντίστοιχες 5μηνες χρονικές διαδικασίες για νέο κύκλο μετατάξεων ή αποσπάσεων υπαλλήλων του δημοσίου θα εφαρμόζονται εντός του ίδιου έτους άλλες δύο φορές, η δεύτερη κατά σειρά με αρχή της όλης διαδικασίας το τελευταίο 15μερο του Απριλίου και ολοκλήρωση στις 15 Σεπτεμβρίου και η τρίτη με αρχή το τελευταίο 15μερο του Αυγούστου και ολοκλήρωση στις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.