Ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών στη Υγεία πρόκειται να θέσει σύντομα σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας με επιδιωκόμενο σκοπό τον περιορισμό της νοσοκομειακής σπατάλης σε αναλώσιμα υλικά και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τον περιορισμό της δράσης προμηθευτών-πιράνχας που λυμαίνονται προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων με στημένους διαγωνισμούς, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στον εντοπισμό αλλά και τον περιορισμό  του   "μαύρου χρήματος" που φέρεται να διακινείται υπογείως στο χώρο της υγείας.

Με το σχέδιο νόμου καθιερώνεται...

  • Η πλήρης καταγραφή και κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους φορείς της Υγείας. 
  • Η καταγραφή των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών κάθε κατηγορίας προϊόντων.
  • Ο καθορισμός αποδεκτού εύρους  τιμής για την προμήθεια κάθε προϊόντος (τιμολόγηση) με βάση τα διεθνή στάνταρς. 

Το  νέο σύστημα  προμηθειών θα εκτελείται μέσω ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που θα υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και θα έχει την επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας". Ο συγκεκριμένος φορέας θα έχει ως αντικείμενο και αποστολή  τον επιχειρησιακό και κεντρικό σχεδιασμό του συστήματος προμηθειών για όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τους φορείς Υγείας και τα Κέντρα Υγείας Ειδικότερα θα ελέγχει την ανάλωση υλικών και προϊόντων ανά έτος, τις διακηρύξεις των  κεντρικών διαγωνισμών ανά κατηγορία προϊόντος και την εξασφάλιση αναλώσιμων υλικών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταγράφονται τα αιτήματα των φορέων της Υγείας ,τα αποθέματα υλικών κάθε νοσοκομείου η κέντρου Υγείας, το πρόγραμμα προμηθειών ανά έτος αναφοράς κλπ Στόχος να υπάρχει ενιαία και δεσμευτική προσφορά  και τιμή για κάθε προϊόν από τους προμηθευτές ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της πώλησης υλικών σε διαφορετική τιμή από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Με αυτές τις ρυθμίσεις  το Υπουργείο Υγείας ευελπιστεί ότι θα περιοριστεί η ιατροφαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων και θα μπει φραγμός σε φαινόμενα  διαπλοκής που κρύβονται πίσω από υπερτιμολογήσεις υλικών. Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας αναφέρουν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος την υπόθεση με το ραδιοφάρμακο που έφτασε να διατεθεί από προμηθεύτρια εταιρεία την περίοδο  2008-2011 σε δεκαπλάσια τιμή (2.280 ευρώ το τεμάχιο) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Όμως δεν είναι η μοναδική περίπτωση υπερτιμολόγησης που βγάζει μάτι...

Επιθέματα- μαϊμού στον ΕΟΠΥΥ και 20 εκατ. Ευρώ για ορολογικό έλεγχο αίματος 

*Περίπτωση πρώτη... Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι γιατροί του ΕΟΠΥΥ έκαναν καταχρηστική συνταγογράφηση επιθεμάτων για δερματικές βλάβες ασθενών επιβαρύνοντας υπέρμετρα τον Οργανισμό. Μάλιστα εντοπίστηκαν γιατροί να στέλνουν στο σύστημα για συνταγογράφηση επιθεμάτων και επιβεβαίωση ψεύτικες φωτογραφίες δερματικών παθήσεων ασθενών .Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα περιπτώσεις έστειλαν την ίδια φωτογραφία για δερματική πάθηση για 10 ασθενείς ώστε να δικαιολογήσουν τη συνταγογράφηση επιθεμάτων. 

*Περίπτωση δεύτερη... 20 εκ ευρώ στοίχιζαν στο ελληνικό δημόσιο οι ορολογικοί έλεγχοι αίματος που αναλάμβαναν εταιρείες με εξωσυμβατικές συμφωνίες. Το υπουργείο άλλαξε το καθεστώς και ανέθεσε το όλο έργο στο "Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας" με περιορισμό του κόστους στα 6 εκ. ευρώ.