«Πράσινο φως» για διευρυμένους φορολογικούς ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε βάθος χρόνου και με το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 3888/10 ανάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το περιεχόμενό τους αντιστοιχεί στα δηλωθέντα εισοδήματα.

Σύμφωνα με το «Εθνος» το ΣτΕ ανατρέποντας αντίθετη εφετειακή απόφαση επιτρέπει την πλήρη διερεύνησή τους και για το παρελθόν, με μοναδικό «ανάχωμα» (για το χρονικό βάθος του ελέγχου) τις διατάξεις και τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί σχετικά με την παραγραφή τέτοιων ελέγχων και αξιώσεων του Δημοσίου.

Το φορολογικό τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου σε μείζονα σύνθεση (λόγω σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που τέθηκαν και της σημασίας που μπορεί να έχουν για ευρύτερο κύκλο προσώπων) έκανε δεκτή σχετική αίτηση αναίρεσης που υπέβαλαν οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές, κρίνοντας ότι μπορούν να ερευνηθούν με «εργαλείο» τον Ν. 3888, εμβάσματα και λογαριασμοί προ του 2010, αποκρούοντας τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για την αναδρομική εφαρμογή του ιδιαίτερα «δυσμενούς» για τους φορολογουμένους νομοθετικού πλαισίου.