Μία ακόμα προαγωγή σε θέση αντιπροέδρου Ανώτατου Δικαστηρίου έγινε χωρίς να ανακοινωθεί, όπως συνήθως συμβαίνει.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την προαγωγή του συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κωνσταντίνου Κωστόπουλου στο βαθμό του αντιπροέδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

Ο κ. Κωστόπουλος γεννήθηκε το 1958 και εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1990.