Εκτός του Δημοσίου τίθενται πλέον τα εργολαβικά συνεργεία που τα τελευταία χρόνια είχαν αναλάβει σχεδόν κατ' αποκοπήν (μέσω αναθέσεων με δημόσιες συμβάσεις) τη φύλαξη, τη σίτιση, την εστίαση και την καθαριότητα πάμπολλων κτιρίων του δημοσίου αλλά και εποπτευόμενων φορέων τους είτε επρόκειτο για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (νοσοκομεία,  κέντρα υγείας, προνοιακές δομές κλπ), είτε για Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (δημοτικές επιχειρήσεις κλπ).

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ στο σχέδιο νόμου για την "Κοινωνική Οικονομία" στο εξής η κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς θα γίνεται μέσω εργαζομένων που θα προσλαμβάνονται με ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι εργαζόμενοι θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ/ΤΕΑΜ, θα λαμβάνουν αποδοχές ανάλογες με αυτές του μονίμου υπαλλήλου με ανάλογη ειδικότητα και χρόνια προυπηρεσίας και η επιλογή τους θα γίνεται από τριμελή επιτροπή (δεν διευκρινίζεται από ποιούς θα αποτελείται).

Οι συμβάσεις  θα είναι διάρκειας τριών 8μήνων με ενδιάμεσο χρονικό διάστημα διακοπής τους τρεις μήνες (όπως καθορίζει το Π.Δ 164/2004), δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, ενώ το ΑΣΕΠ θα ασκεί επί της όλης διαδικασίας έλεγχο νομιμότητος.

Με την τροπολογία επιχειρείται να δοθεί τέλος στο αμαρτωλό καθεστώς ύποπτων αναθέσεων έργου στο παρελθόν σε συγκεκριμένες εργολαβικές εταιρείες και μάλιστα χωρίς να τηρείται από ορισμένους φορείς του δημοσίου ή υποχρέωση να μην υπερβαίνει η αμοιβή τους, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συγκεκριμένο πλαφόν.

Ωστόσο κατά καιρούς καταγγέλθηκαν ανάλογα φαινόμενα παθογένειας με εργολαβικές αμοιβές αναθέσεων που ξεπερνούσαν κατά πολύ το πλαφόν, αλλά και για καταστρατηγήσεις ωραρίου ή μειωμένων αποδοχών ή ακόμη και πολύμηνων καθυστερήσεων πληρωμών για παρεχόμενες υπηρεσίες σε εργαζόμενους των εργολαβικών συνεργείων.