Το ποσό των 144.135.000 ευρώ, για την αποζημίωση των δικαιούχων 862 ιδιοκτησιών για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης Κοζάνης, κατέθεσε σήμερα η ΔΕΗ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

«Με τις αποζημιώσεις αυτές οι κάτοικοι του ιστορικού χωριού θα έχουν τη δυνατότητα για μετεγκατάσταση στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί από το Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια», τονίζει σε ανακοίνωση της η επιχείρηση. «Η ΔΕΗ έτσι κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος». 

Η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης θεωρείται αναγκαία για την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων τα οποία θα τροφοδοτήσουν τη νέα Μονάδα «Πτολεμαΐδα V» που είναι υπό κατασκευή.