Ένα από τα πιο αδύναμα στοιχεία των Ελλήνων φαίνεται πως είναι η τήρηση των κανόνων και των νόμων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή», σύμφωνα με στοιχεία από τον Διεθνή Οργανισμό Δικαιοσύνης (World Justice Project), η Ελλάδα επιδεικνύει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στα επίπεδα τήρησης του γράμματος του νόμου, καθώς στην παγκόσμια κατάταξη (αξιολογούνται 113 χώρες) καταλαμβάνει την 41η θέση. 

Σε επίπεδο ανεπτυγμένου κόσμου, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση μεταξύ 24 επιλεγμένων χωρών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μέλη της Ε.Ε., χώρες της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου και της Βόρειας Αμερικής. Την Ελλάδα ακολουθούν η Ουγγαρία (23/24) και η Βουλγαρία (24/24). Τις 24 χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου αποτελούν στη συγκεκριμένη έρευνα η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Κροατία, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.

Η χώρα μας είναι πολύ πίσω στην πιστή εφαρμογή της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς καταλαμβάνει την προτελευταία θέση μεταξύ των 24 χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου (23/24), όπως επίσης και στον τομέα της ανοιχτής διακυβέρνησης. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι επιδόσεις είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς ο δείκτης εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης πέφτει στην 50ή θέση μεταξύ των 113 χωρών.

Το αστικό δίκαιο από την άλλη και ο βαθμός παρέμβασης στο κυβερνητικό έργο βρίσκονται λίγο υψηλότερα στην κατάταξη (μεταξύ των χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου) καταλαμβάνοντας την 20ή θέση μεταξύ των 24 χωρών. Ακολουθούν με 21/24 η τήρηση της τάξης και η ασφάλεια. Παρούσα η διαφθορά σχεδόν σε όλους τους τομείς της χώρας όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα κατατάσσεται στην 22η θέση μεταξύ των 24.

Τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των νόμων μεταξύ των 113 χωρών καταγράφουν η Δανία (1/113), η Νορβηγία (2/113) και η Φινλανδία (3/113). Στη χειρότερη θέση βρίσκονται το Αφγανιστάν (111), η Καμπότζη (112) και η Βενεζουέλα (113).