Μετά τα Υπουργεία,τα Ν.Π.Δ.Δ και ΝΠΙΔ οι  αναθέσεις υπηρεσιών καθαριότητας,εστίασης,σίτισης και φύλαξης κτιρίων σε εργολαβικές εταιρείες καταργούνται και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, μιλώντας στη Βουλή επί της τροπολογίας για τη σύναψη από εδώ και μπρος ατομικών συμβάσεων με εργαζόμενους και κατάργηση των εργολαβικών συνεργείων στη σίτιση,καθαριότητα και φύλαξη των κτιρίων του δημοσίου ανέφερε ότι ανάλογη ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί σύντομα σε δήμους και περιφέρειες για την κάλυψη των αναγκών τους.

Ως επιχείρημα για την κατάργηση των ερργολαβικών συνεργείων ανέφερε την εργασιακή παραβατικότητα που είχε καταγράψει σε βάρος τους κατά καιρούς το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ,τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  με υψηλά κόστη για το δημόσιο(σε  5 Νοσοκομεία η καθαριότητα το επιβάρυνε κατά 1.2 εκ.ευρώ ),αλλά και τις καταγγελίες εργαζομένων για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας (επιμήκυνση ωραρίου εργασίας,μη πληρωμή υπερωριών,εμφάνιση λιγότερων ενσήμων σε εργαζόμενους κλπ).

Η ανακοίνωση του υπουργείου 

Το 1998 νομοθετείται για πρώτη φορά στο δημόσιο τομέα η εκχώρηση των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης σε τρίτους (εργολάβους), υπό την προϋπόθεση ότι η αμοιβή του αναδόχου δεν θα υπερβαίνει το κόστος από την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων στους σχετικούς τομείς. Τρία χρόνια μετά, το 2001, η πρόβλεψη για το όριο αυτό καταργείται. Και η πρακτική των εργολαβικών αναθέσεων γενικεύεται, γίνεται καθεστώς.

Το αποτέλεσμα μέχρι τις μέρες μας ήταν: α) να εκτιναχθεί το κόστος των εργολαβικών συμβάσεων, λόγω των πρακτικών καρτέλ που επέβαλλαν οι ανάδοχοι και λόγω της κατάργησης του πλαφόν και, β) να καταστρατηγηθούν όλα τα εργασιακά και οικονομικά δικαιώματα των εργαζομένων στις εταιρείες αυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ο συγκεκριμένος κλάδος εμφανίζει εκτεταμένη παραβατικότητα, όπως προκύπτει από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του Μητρώου Παραβατών στους κλάδους φύλαξης και καθαρισμού. 

Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατέθεσαν νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα στο νόμο «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» με σκοπό την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος στους τομείς των παρεχόμενων στον δημόσιο τομέα υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης από τρίτους. 
 
TAGS