Με προσαύξηση θα πάρουν προσωρινή σύνταξη δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί και συμβολαιογράφοι, κυρίως «παλαιοί ασφαλισμένοι» (πριν την 1/1/1993), που καταθέτουν αίτηση για σύνταξη μετά τις 13/5/2016. Εγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Πετρόπουλου ορίζει πως οι πρόσθετες εισφορές που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ μπαίνουν στην εξίσωση της προσωρινής σύνταξης αυξάνοντας αντίστοιχα το ποσό για όσους έχουν καταβάλλει περισσότερα.  

Όσοι καταθέτουν αίτηση από 13/5 και μετά θα πάρουν σύνταξη – προσωρινή και οριστική – με τον νέο τρόπο υπολογισμού. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, στο ποσό της προσωρινής συνυπολογίζονται : 

Η πρόσθετη εισφορά 13,87 ευρώ το μήνα, που πληρώνουν από 1/7/2011 οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» (πρωτοασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992) του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (δεν θα συνυπολογίζεται για όσους έχουν εξαιρεθεί). 

Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από εμμίσθους στον ιδιωτικό τομέα για Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας (ισχύει για όσους το τελευταίο 12μηνο είχαν ασφάλιση μισθωτού). 

Η πρόσθετη εισφορά για την Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ (2% επί της 1ης κλάσης) και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ (1% επί της 1ης κλάσης) που έχουν καταβληθεί έως τα τέλη του 2015, μια και καταργήθηκαν αναδρομικά από 1/1/2016. Η σχετική προσαύξηση αφορά αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2016. 

Επίσης με άλλη εγκύκλιο διευκρινίζεται πως δεν θα “ανέβουν” φέτος ασφαλιστική κατηγορία, πληρώνοντας υψηλότερες εισφορές, οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι). Ακόμη κι αν προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2016, αυτό δεν θα ισχύσει - λέει η εγκύκλιος – εν όψει και του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών με βάση το καθαρό εισόδημα.