Στο Συμβούλιο της Επικρατειας προσέφυγαν τρία πρώην μέλη του ΑΣΕΠ που παύτηκαν, πριν τη λήξη της 8έτους θητείας τους  και διεκδικούν να ακυρωθούν  ως  αντισυνταγματικές και παράνομες οι αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών με τις οποίες έληξε πρόωρα η θητεία τους  και  διορίστηκαν νέα μέλη.

Οι παυθέντες οι οποίοι προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη είναι ο τέως αρεοπαγίτης Γεώργιος Καπερώνης, ο τέως πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Κωνσταντίνος Σιδέρης και ο τέως καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ιωάννης Παπαδημητράκης.

 Και οι τρεις υπηρέτησαν στο ΑΣΕΠ από 18.3.2011 έως 17.7.2016 όπου έληξε πρόωρα η θητείας τους, παρά το γεγονός ότι   κανονικά η 8ετής θητεία τους έληγε 18.3.2019.

Για τα νέα μέλη του ΑΣΕΠ που διορίστηκαν ,όπως λένε,δεν έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο εισηγήσεις των Ενώσεων δικαστικών λειτουργών, της Ένωσης Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των συγκλήτων των Πανεπιστημίων, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων του κράτους, της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ και της ΑΔΕΔΥ.

 Ακόμη, οι τρεις υποστηρίζουν ότι ο νόμος 4339/2015 που προβλέπει την διακοπή της θητείας των μελών του ΑΣΕΠ είναι αντίθετος στις διατάξεις του άρθρου 101Α του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ανεξαρτησία των ανεξάρτητων αρχών, καθώς η αντικατάσταση των μελών τους γίνεται «επιτρεπτώς μόνο αφού συμπληρωθεί το χρονικό όριο της θητείας τους».