Τα βλέμματα όλων στρέφονται και πάλι σήμερα στην κρίσιμη - τέταρτη κατά σειρά-διάσκεψη της  Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας τα μέλη του οποίου αποφασίζουν για τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου Παππά σχετικά με τη χορήγηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται από σήμερα  καθώς στη νέα διάσκεψη της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι ανώτατοι δικαστικοί θα  καταλήξουν σε απόφαση για τη συνταγματικότητα η μη του σχετικού νόμου.

Η διάσκεψη που ξεκίνησε σήμερα λίγο μετά τις 17:30  και σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανώτατοι δικαστές θα εισέλθουν στην ουρία, στον σκληρό πυρήνα των θεμάτων που έχουν τεθεί για αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του νόμου πάνω στον οποίο βασίστηκε και ο διαγωνισμός.

Κρίσιμο θεωρείται αν, μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης από τον σύμβουλο της Επικρατείας κ. Γιώργο Παπαγεωργίου και την ανάπτυξη των απόψεων από τους μετέχοντες δικαστές, το δικαστήριο προχωρήσει σε ψηφοφορία επί της συνταγματικότητας η μη του νόμου σχετικά με το μείζον θέμα των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, που αποτελεί τον βασικό πυρήνα των προσφυγών εκ μέρους των τηλεοπτικών σταθμών.

Πάντως, ο εισηγητής σύμφωνα με πληροφορίες τάσσεται υπέρ της συνταγματικότητας του νόμου και έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη της εισηγήσεώς του από την περασμένη διάσκεψη.

Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες από δικαστικές πηγές, αναφέρουν ότι οι πιθανότητες να καταλήξει σήμερα το δικαστήριο σε απόφαση είναι μικρές, ενώ αντίθετα την Τετάρτη, εκτιμάται, ότι μπορεί και να υπάρξει απόφαση.

Το ενδιαφέρον  εστιάζεται στην επικείμενη κρίση του δικαστηρίου για τις αρμοδιότητες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αν δηλαδή, μόνον αυτό και όχι ο αρμόδιος υπουργός, μπορούσε να οργανώσει τη χορήγηση αδειών κατά την ισχύουσα συνταγματική διάταξη.

Πέραν όμως από το θέμα των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου και για τη ρύθμιση που έθεσε περιοριστικό αριθμό, το τέσσερα, για τις τηλεοπτικές άδειες.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βάλει κατά της ρύθμισης επικαλούμενοι και παραβίαση του συντάγματος και της κοινοτικής νομοθεσίας, γεγονός που οδηγεί, κάποιους, σε εκτιμήσεις, ότι μπορεί να υποβληθεί από το Δικαστήριο και προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εκδοχή που δεν μπορεί να αποκλειστεί, όμως δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες.