Τριετές Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τον καλύτερο συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών, τη διενέργεια κοινών ελέγχων και την από κοινού διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, εποχιακών αναγκών και καταγγελιών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων υπέγραψαν χθες Δευτέρα η Περιφερειάρχης Αττικής κυρία Ρένα Δούρου και ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) κύριος Ιωάννης Τσιάλτας, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), παρουσία του Υπουργού κυρίου Ευάγγελου Αποστόλου. 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.) και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής (Π.Δ.Α.) του ΕΦΕΤ για τα έτη 2016 – 2018.

Προβλέπει, δε, τον καλύτερο συντονισμό, την εφαρμογή ίδιων πρακτικών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το νόμο για τον «Επίσημο έλεγχο των τροφίμων» και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του ΕΦΕΤ, σχετικά με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων στην αγορά και επιπρόσθετα έχει ως στόχο τη διαχείριση διατροφικών περιστατικών και κρίσεων, έκτακτων περιστατικών, εποχιακών αναγκών αιχμής και καταγγελιών από τους πολίτες.

Αρχικά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κύριος Ευάγγελος Αποστόλου αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού όλων των αρχών που διενεργούν ελέγχους, ιδιαίτερα για την προστασία της υγείας των καταναλωτών, στην βούληση του Υπουργείου να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες, καθώς και στην πολύ καλή συνεργασία που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ήδη αναπτύξει με την Περιφέρεια Αττικής σε ποικίλες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα. Συνέδεσε δε την προσπάθεια που κάνει το ΥΠΑΑΤ για την ανασυγκρότηση της γεωργικής παραγωγής προς ποιοτική αναβάθμιση με την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής κυρία Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι με το πρωτόκολλο συνεργασίας επιτυγχάνεται ο συντονισμός των ελεγκτικών αρχών για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών επισημαίνοντας ότι ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων μέσα από τον επιμερισμό των σχετικών ελέγχων και διασφαλίζεται η μεταξύ τους ενημέρωση αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. 

Πρόκειται, τόνισε, για μια σημαντική πρωτοβουλία μέσα από τη συνέργεια δύο δημόσιων φορέων, της Περιφέρειας και του ΕΦΕΤ, για ένα κρίσιμο θέμα πρωταρχικής προτεραιότητας – την προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ δημιουργούμε μαζί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, μέσα από τον αναγκαίο συντονισμό, την αμοιβαία ενημέρωση και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κύριος Ιωάννης Τσιάλτας, δήλωσε τα εξής : "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υπογράφουμε πρωτόκολλο συνεργασίας με την μεγαλύτερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της χώρας. Αυτό έρχεται να θεσμοθετήσει μια παράδοση συνεργασίας που υπήρχε σε ορισμένους τουλάχιστον τομείς καλύπτοντας με τρόπο σφαιρικό το σύνολο των απαιτήσεων υλοποίησης των προγραμμάτων επισήμου ελέγχου στον τομέα των τροφίμων. Στις σημερινές δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες η συντεταγμένη αυτή συνεργασία θα μας δώσει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μας με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. Οι έλεγχοι θα καλύψουν μεγάλο φάσμα των τομέων παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης, διάθεσης των τροφίμων μέχρι και την μαζική εστίαση. Παράλληλα μέσω ενός συντονισμένου συστήματος δειγματοληψίας που θα οδηγήσει σε μεγάλο φάσμα εργαστηριακών ελέγχων για τον προσδιορισμό επιβλαβών για την υγεία ουσιών, θα καλυφθεί η ανίχνευση βιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων στα τρόφιμα. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε φαινόμενα του παρελθόντος διπλών ελέγχων, ανώφελων ελέγχων, επικαλύψεων κλπ. ώστε να γίνεται ορθολογικότερη αντιμετώπιση όλων των σχεδιασμών είτε αφορούν προγραμματισμένους ελέγχους είτε διαχείριση έκτακτων περιστατικών και εποχιακών αναγκών αιχμής. Ο συντονισμός και ο προγραμματισμός θα είναι σε ενιαία βάση. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε καλύτερα τους ελέγχους που πραγματοποιούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα για την ασφάλεια, καταλληλότητα και υγιεινή των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι, εκτός των άλλων, θα μας δοθεί η δυνατότητα εξοικονόμησης προσωπικού και πόρων».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της δημιουργίας ενός φερέγγυου και αποτελεσματικού συστήματος επισήμων ελέγχων στη χώρα που όχι μόνο θα αποκαθιστά ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στον Έλληνα καταναλωτή και στους παραγωγούς τροφίμων, αλλά θα δίνει την δυνατότητα στα ελληνικά τρόφιμα καλύτερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές.