Την χρηματοδότηση της συμπληρωματικής μελέτης για την διευθέτηση του ρέματος Ποδονίφτη, προϋπολογισμού 36.900 ευρώ υπέγραψε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα, η περιφερειάρχης υπέγραψε την εκπόνηση της μελέτης «Επικαιροποίηση - Συμπλήρωση μελέτης διευθέτησης ρέματος Ποδονίφτη από τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα της οδού Εράτωνος», προϋπολογισμού 36.900 ευρώ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης με βάση τις σημερινές συνθήκες, με στόχο να συμβάλλει αφενός στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, στον Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, και αφετέρου στη διαφύλαξη των φυσικών λειτουργιών του ρέματος, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, στην αύξηση της παροχετευτικότητάς του και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Ειδικότερα, η Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση Μελέτης Υδραυλικών Έργων, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης, για το τμήμα του ρέματος από τη γέφυρα της οδού Χαλκίδος έως τη γέφυρα της οδού Εράτωνος (χιλιομετρική θέση 1+100 έως χιλιομετρική θέση 1+890).